Tháng Mười Hai 2020

Tháng Mười Hai 19, 2020

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ giảm tốc một chiều micro?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ giảm tốc một chiều micro?
Tháng Mười Hai 12, 2020

Tỷ số quay của bộ giảm tốc hành tinh được phân bố như thế nào?

Tỷ số quay của bộ giảm tốc hành tinh được phân bố như thế nào?
Liên hệ